Business Factory har inlett ett nytt samarbete med tidningen Lucky Rider och kommer från årsskiftet 2014/2015 att sköta annonsförsäljningen åt tidningen.