Sedan årsskiftet 2012/2013 är Business Factory ägare till DentalMagazinet. Business Factory kommer att sköta anonseringen i magasinet som når ut till mer än 14 500 tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker.

För frågor kontakta DentalMagazinets annonschef:

Rasmus Ohlin
+46 8 653 60 43
rasmus@businessfactory.se